Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Itä-Uusimaa - Tietoväylä

"Uusi avoimuuden aika on alkanut"

Counter

Työnantajan asiattomaan toimintaan liittyvät esimerkit koskevat Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymään kuulunutta Liikelaitos Edupolia, joiden omistajia olivat Porvoon kaupunki, Loviisan kaupunki, Sipoon kunta, Askolan kunta, Myrskylän kunta, Orimattilan kunta, Lapinjärven kunta ja Pornaisten kunta. Edupoli jatkaa nimellä Careeria. Careerian omistaa EdupoliPointCollege Oy. Toimintaa on käsitelty mm. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa sekä työsuojeluviranomaisessa. Porvoo, Loviisa, Sipoo, Askola, Myrskylä, Orimattila, Lapinjärvi ja Pornainen. Liikelaitos Edupoli erillisenä toimijana lakkautettiin 31.12.2017. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä jatkaa edelleen toimintaansa. Opetustoimi on siirretty oppilaitos Careeriaan. Edupoli katsoo oikeudekseen sallia väärien tietojen levittämisen. Uutisia itäväylän varrelta - Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Porvoossa. Markku Kantonen, Markku Kantonen, Kimmo Orava, Riitta Laukkanen, Riitta Malmberg, Pentti Suursalmi, Maija Penttilä, Maija Penttilä, Hannu Moilanen, Johan Söderberg Roope Lenkkeri Kristina Lönnfors Mikaela Nylander Elin Blomqvist-Valtonen Elin Blomqvist-Valtonen Elin Blomqvist-Valtonen Oppilaitos Careeria Porvoo Edupoli, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Careeria, EdupoliPointCollege Oy, Uusimaa, uutiset, koulutus,asiaton toiminta,laiton irtisanominen. Itä-Uusimaa - Tietoväylä. Edupoli, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Careeria, EdupoliPointCollege Oy, Uusimaa,koulutus,asiaton toiminta,laiton irtisanominen, itäväylä, uutiset. Porvoossa toimineen Liikelaitos Edupolin johtamiskulttuuri muodostui rehtori Markku Kantosen aikana. Hän toimi pitkään liikelaitos Edupolin rehtorina sekä koulutuskuntayhtymän johtavana rehtorina. Läheisiksi alaisiksi hänelle nimitettiin hallintopäällikkö Kimmo Orava ja liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen. Kantosen, Oravan ja Riitta Laukkasen aikana työyhteisössä esiintyi epäselvissä olosuhteissa tapahtuneita irtisanoutumisia tai irtisanomisia sekä muuta epäasiallista toimintaa. Työnantajan toimintaa on käsitelty mm. työsuojeluviranomaisessa ja käräjäoikeudessa. Liikelaitos Edupolilla oli tilat myös mm. Sipoossa ja Loviisassa. Askolassa, Myrskylässä, Orimattilassa, Pornaisilla, Pukkilassa tai Lapinjärvellä ei tiloja tiettävästi ollut. Itä-Uusimaa - Tietoväylä. Edupoli, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Careeria, EdupoliPointCollege Oy, Uusimaa,koulutus,asiaton toiminta,laiton irtisanominen. Kunnallisena organisaationa liikelaitos Edupolilla / Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä oli toimielimiin perustuva omistajaohjaus. Markku Kantosen esimiehinä toimivat vuosina 2013-2017 liikelaitos Edupolin johtokunnan puheenjohtaja Ulf Backman (Rkp.) ja koulutuskuntayhtymän edellisen hallituksen puheenjohtaja Hannu Moilanen (SDP). Itä-Uusimaa - Tietoväylä. Edupoli, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Careeria, EdupoliPointCollege Oy, Uusimaa,koulutus, asiaton toiminta,laiton irtisanominen. Johtamiskulttuuri sai aikaan, että työntekijät varoivat nostamasta esiin ongelmia ainakaan julkisessa keskustelussa. Työntekijöiden tiedossa oli, että johdon tai esimiesten perusteltukin arvostelu voi aiheuttaa vaikeuksia. Työntekijöitä on joutunut esimiesten toiminnan välineiksi tavalla, joka on aiheuttanut heissä ahdistusta. Esimiehet ovat mm. käyttäneet alaisiaan heidän siitä tietämättään kirjoittaessaan tekaistuja muistioita ja lausuntoja. Myös Markku Kantonen on osallistunut tekaistujen tekstien tuottamiseen. Työnantajan näkemys asiasta on aiheuttanut huvitusta – Lainaus Kimmo Oravan tekstistä Työsuojeluviranomaiselle: ”Edupolissa on hyvin avoin toimintakulttuuri ja Edupolissa, jos missä, voi ja saa nostaa esille epäkohtia ja antaa kehitysehdotuksia”. Itä-Uusimaa - Tietoväylä. Edupoli, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Careeria, EdupoliPointCollege Oy, Uusimaa, koulutus, asiaton toiminta,laiton irtisanominen. Markku Kantonen jäi eläkkeelle 31.7.2017, mutta hän jatkoi sivutoimisena asiantuntijana vuoden loppuun. Asijantuntia Kantosen sivutoiminen sopimus päättyi 31.12.2017 koulutuskuntayhtymän lokakuussa 2017 aloittaneen uuden hallituksen kiinnitettyä siihen huomiota. Hallintopäällikkö/johtaja Kimmo Orava ja liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen jatkavat edelleen kuntayhtymässä. Itä-Uusimaa - Tietoväylä. Markku Kantonen, Kimmo Orava, Riitta Laukkanen, Riitta Malmberg, Riitta Malmberg, Pentti Suursalmi, Maija Penttilä, Hannu Moilanen, Johan Söderberg, Roope Lenkkeri, Ella Lerkki, Sakari Castren Ita-Uusimaa Tietoväylä - Porvoo, Loviisa, Sipoo, Askola, Pukkila, Lapinjärvi, Myrskylä, Orimattila ja Pornainen Ita-Uusimaa Tietoväylä - Porvoo, Loviisa, Sipoo, Askola, Pukkila, Lapinjärvi, Myrskylä, Orimattila ja Pornainen